10 sự kiện đáng nhớ của Việt Nam 2021

December 31, 2021 00:06:30
10 sự kiện đáng nhớ của Việt Nam 2021
Thời Sự
10 sự kiện đáng nhớ của Việt Nam 2021

Dec 31 2021 | 00:06:30

/

Show Notes

Other Episodes

Episode

January 18, 2023 00:06:22
Episode Cover

Ai thay ông Phúc làm chủ tịch nước Việt Nam?

Ai lên thay ông Phúc là chuyện không đáng bận tâm vì cốt lõi của vấn đề là thể chế chính trị. (podcaster: Nam...

Listen

Episode

July 18, 2022 00:09:02
Episode Cover

Giới trẻ Mỹ chán ngấy hệ thống chính trị già nua

Bế tắc và “rối loạn chức năng chính trị” trở thành bình thường trong xã hội Mỹ hiện nay. Các cuộc khủng hoảng vẫn...

Listen

Episode

February 04, 2023 00:10:12
Episode Cover

Kissinger nhận sai lầm – quá muộn và không đủ

Henry Kissinger ngầm thừa nhận ông ta đã đánh giá sai trầm trọng về Nga, cuộc chiến của nước này với Ukraine. (Podcaster: Nam...

Listen