Ai có thể “đâm sau lưng” Putin?

April 15, 2022 00:12:46
Ai có thể “đâm sau lưng” Putin?
Thời Sự
Ai có thể “đâm sau lưng” Putin?

Apr 15 2022 | 00:12:46

/

Show Notes

“Đâm sau lưng” một Vladimir Putin cáo già và luôn nghi kỵ như Tào Tháo chẳng phải chuyện dễ. Tuy nhiên, có thể thấy sự căng thẳng đang gia tăng giữa Putin với những nhân vật cấp cao nhất trong các cơ quan an ninh và quân đội…

Other Episodes

Episode

April 26, 2022 00:07:03
Episode Cover

Elon Musk mua Twitter có phải vì tự do ngôn luận?

Các nhà hoạt động chính trị đoán rằng Twitter dưới sự điều hành của Musk sẽ bớt ôn hòa hơn, cực đoan hơn… (Podcaster:...

Listen

Episode

April 25, 2022 00:23:50
Episode Cover

Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 25 Tháng Tư 2022

Listen

Episode

September 02, 2022 00:10:45
Episode Cover

Khi nhà sư kiêm cán bộ cộng sản

Những năm gần đây, khi một số nhà sư viên tịch, người dân khi đọc cáo phó mới ngã ngửa ra rằng nhiều sư...

Listen