Ai thay ông Phúc làm chủ tịch nước Việt Nam?

January 18, 2023 00:06:22
Ai thay ông Phúc làm chủ tịch nước Việt Nam?
Thời Sự
Ai thay ông Phúc làm chủ tịch nước Việt Nam?

Jan 18 2023 | 00:06:22

/

Show Notes

Ai lên thay ông Phúc là chuyện không đáng bận tâm vì cốt lõi của vấn đề là thể chế chính trị. (podcaster: Nam Dương).

Other Episodes

Episode

February 24, 2022 00:10:57
Episode Cover

Podcast: Khi Trung Quốc siết cổ Việt Nam

Việt Nam là một trong nhiều nước vay vốn của Trung Quốc, nhưng ít ai biết được quy mô của món nợ, mục đích...

Listen

Episode

April 14, 2022 00:09:38
Episode Cover

Chế độ của những tên trộm

Putin nói: “Người dân Nga sẽ tách những người yêu nước thực sự ra khỏi những kẻ cặn bã và phản bội giống như...

Listen

Episode

February 22, 2022 00:08:52
Episode Cover

Kinh tế tăng mạnh sao người Mỹ vẫn bi quan?

Chi tiêu gia đình tăng vững chắc cùng với các công ty gia tăng mua hàng. Thị trường lao động Mỹ đã khôi phục...

Listen