Ai thay ông Phúc làm chủ tịch nước Việt Nam?

January 18, 2023 00:06:22
Ai thay ông Phúc làm chủ tịch nước Việt Nam?
Thời Sự
Ai thay ông Phúc làm chủ tịch nước Việt Nam?

Jan 18 2023 | 00:06:22

/

Show Notes

Ai lên thay ông Phúc là chuyện không đáng bận tâm vì cốt lõi của vấn đề là thể chế chính trị. (podcaster: Nam Dương).

Other Episodes

Episode 0

June 24, 2022 00:06:41
Episode Cover

Đôi lời với ông Tổng Trọng: Cắt cành hay đào gốc?

Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), vừa nói chuyện với cử tri – những người được chọn...

Listen

Episode 0

April 15, 2022 00:12:46
Episode Cover

Ai có thể “đâm sau lưng” Putin?

“Đâm sau lưng” một Vladimir Putin cáo già và luôn nghi kỵ như Tào Tháo chẳng phải chuyện dễ. Tuy nhiên, có thể thấy...

Listen

Episode 0

December 13, 2021 00:07:40
Episode Cover

“Luật” cho Phạm Đoan Trang

Ngày 14 Tháng Mười Hai 2021, cô Phạm Đoan Trang sẽ được xét xử, với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”. Nhân sự...

Listen