Bộ Tư pháp điều tra vụ lộ tài liệu mật Ngũ Giác Đài

April 08, 2023 00:06:45
Bộ Tư pháp điều tra vụ lộ tài liệu mật Ngũ Giác Đài
Thời Sự
Bộ Tư pháp điều tra vụ lộ tài liệu mật Ngũ Giác Đài

Apr 08 2023 | 00:06:45

/

Show Notes

Các tài liệu chứa rất nhiều thông tin về quân đội Ukraine, Nga và gồm các phân tích rất nhạy cảm về Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode 0

May 15, 2023 00:07:08
Episode Cover

Một làn sóng phẫn uất mới từ miền Nam Việt Nam

Chưa bao giờ có làn sóng kỳ thị “Bên kia vĩ tuyến” mạnh mẽ như hiện nay! (Podcaster: Nam Dương)

Listen

Episode 0

August 22, 2023 00:05:38
Episode Cover

Nhân dân, chúng mày là ai?

Nhân dân không phải lúc nào cũng đồng đẳng, mà trong đó nhà nước đã âm thầm chia ra ba đẳng cấp để ứng...

Listen

Episode 0

July 25, 2023 00:05:23
Episode Cover

Mike Pence, người ‘vị tha’ nhất của Đảng Cộng hoà

Chưa biết đó có phải là một trong những “chiến lược tranh cử” của Pence hay không, nhưng rõ ràng, Mike Pence là ứng...

Listen