Cái chết của đoàn hỏa xa răng cưa độc đáo nhất thế giới

July 22, 2022 00:07:58
Cái chết của đoàn hỏa xa răng cưa độc đáo nhất thế giới
Thời Sự
Cái chết của đoàn hỏa xa răng cưa độc đáo nhất thế giới

Jul 22 2022 | 00:07:58

/

Show Notes

Xem lại lịch sử tuyến đường sắt răng cưa độc đáo này từng tồn tại nhiều năm thời miền Nam VNCH, cùng với những chi tiết ít được kể về việc chính quyền Việt Nam sau 1975 bán “đống sắt vụn” này như thế nào… (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode 0

June 27, 2023 00:05:38
Episode Cover

Putin-Prigozhin, kịch hay vẫn còn phía trước

Trong khi chính phủ Nga đang cố gắng khôi phục quyền kiểm soát, đưa cuộc sống trở lại bình thường (ít ra là trên...

Listen

Episode 0

March 12, 2022 00:12:23
Episode Cover

Những lời của ông Thích Nhật Từ về Pháp Luân Công

Thượng tọa Thích Nhật Từ không phải thiếu thông tin về Pháp Luân Công mà dẫn đến có những diễn giảng phát biểu không...

Listen

Episode 0

April 18, 2023 00:05:43
Episode Cover

Đảng Cộng sản Việt Nam theo Mỹ vì sợ Trung Quốc?

Đảng Cộng sản Việt Nam theo Mỹ vì sợ Trung Quốc? (Podcaster: Nam Dương)

Listen