California nhức đầu với vấn đề người vô gia cư

May 18, 2022 00:06:17
California nhức đầu với vấn đề người vô gia cư
Thời Sự
California nhức đầu với vấn đề người vô gia cư

May 18 2022 | 00:06:17

/

Show Notes

Trong một cuộc khảo sát do Viện Chính sách Công California thực hiện vào tháng trước, 64% người được hỏi cho biết vô gia cư là một “vấn đề lớn” tại nơi họ sống. Hơn 8 trong 10 người được hỏi cho biết họ “quan tâm ít nhiều” đến hành vi của những người vô gia cư sống trong cộng đồng của họ… (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode 0

June 26, 2022 00:08:28
Episode Cover

Hollywood và các công ty phản ứng khi luật phá thai liên bang bị huỷ

Nhiều người nổi tiếng tại Hollywood đã phản ứng mạnh mẽ khi luật quyền phá thai liên bang Roe v. Wade bị Tối cao...

Listen

Episode 0

February 04, 2023 00:10:12
Episode Cover

Kissinger nhận sai lầm – quá muộn và không đủ

Henry Kissinger ngầm thừa nhận ông ta đã đánh giá sai trầm trọng về Nga, cuộc chiến của nước này với Ukraine. (Podcaster: Nam...

Listen

Episode 0

May 28, 2022 00:11:08
Episode Cover

Tiết lộ kinh hoàng về Tân Cương

Hồ sơ Cảnh sát Tân Cương mới rò rỉ có cả danh tính và khuôn mặt của nhiều nạn nhân trong hệ thống giám...

Listen