Chào 2023, năm đầu tiên sau đại dịch

January 04, 2023 00:09:15
Chào 2023, năm đầu tiên sau đại dịch
Thời Sự
Chào 2023, năm đầu tiên sau đại dịch

Jan 04 2023 | 00:09:15

/

Show Notes

Những gì đã thay đổi con người sau đại dịch? (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode

December 09, 2022 00:10:06
Episode Cover

Những giấc mơ tan vỡ của Việt Nam Cộng Hòa – 4

Lược thuật sách “Rút gươm nơi xứ xa” của George J. Veith. (Podcaster: Nam Dương)

Listen

Episode

July 28, 2022 00:08:38
Episode Cover

Cuộc di cư ‘sóng gió’ của một gia đình Việt ở Ba Lan

Câu chuyện cho thấy thêm một góc nhìn khác: Không chỉ những người miền Nam mới trốn chạy khỏi cộng sản những ngày sau...

Listen

Episode

February 24, 2022 00:08:41
Episode Cover

Podcast: Chiến tranh đã bùng nổ!

Sáng sớm thứ Năm 24 Tháng Hai 2022 (nửa đêm ngày 23 Tháng Hai 2022 giờ Washington), Nga đã phát động cuộc tấn công...

Listen