Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 18 Tháng Tư 2022

April 18, 2022 00:24:32
Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 18 Tháng Tư 2022
Thời Sự
Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 18 Tháng Tư 2022

Apr 18 2022 | 00:24:32

/

Show Notes

Other Episodes

Episode

July 22, 2022 00:07:58
Episode Cover

Cái chết của đoàn hỏa xa răng cưa độc đáo nhất thế giới

Xem lại lịch sử tuyến đường sắt răng cưa độc đáo này từng tồn tại nhiều năm thời miền Nam VNCH, cùng với những...

Listen

Episode

July 10, 2022 00:05:54
Episode Cover

Những điều đặc biệt trong cuộc đời chính khách Shinzo Abe

Con số 2 định mệnh lại lần nữa vận vào cuộc đời cố Thủ tướng Shinzō Abe. Ngày 8 Tháng Bảy, 2022, tiếng súng...

Listen

Episode

March 09, 2022 00:12:14
Episode Cover

Đóa Hoa Quỳ Bất Khuất

Hoa thường được ví với người con gái mềm yếu mỏng manh, nhưng hoa quỳ thì không như thế. Nó giống như một phụ...

Listen