Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 19 Tháng Tư 2022

April 19, 2022 00:20:29
Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 19 Tháng Tư 2022
Thời Sự
Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 19 Tháng Tư 2022

Apr 19 2022 | 00:20:29

/

Show Notes

Other Episodes

Episode

March 21, 2023 00:07:06
Episode Cover

Cả thế giới quay lưng với Putin, chỉ còn Tập ở lại

Tập không ưa gì Putin. Nhưng ông ta cần Putin để củng cố quyền lực và đối phó với thế giới dân chủ. (Podcaster:...

Listen

Episode

June 23, 2022 00:08:26
Episode Cover

Ép quan chức bầu cử, tấn công nền dân chủ

Các quan chức bầu cử địa phương bị ông Trump gây áp lực buộc thay đổi kết quả bầu cử... (Podcaster: Nam Dương)

Listen

Episode

January 04, 2023 00:05:02
Episode Cover

‘Vở tuồng Hạo Nam’ đã được hạ màn

Cuối cùng, sau bốn ngày phô trương lực lượng, múa may quay cuồng, diễn tuồng đạo đức, vở kịch nhạt nhẽo đã hạ màn....

Listen