Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 29 Tháng Tư 2022

April 29, 2022 00:23:28
Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 29 Tháng Tư 2022
Thời Sự
Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 29 Tháng Tư 2022

Apr 29 2022 | 00:23:28

/

Show Notes

Other Episodes

Episode

April 22, 2022 00:15:10
Episode Cover

Chuyện chưa kể về lúc TT Nguyễn Văn Thiệu rời khỏi Sài Gòn

Lịch sử những ngày cuối cùng của miền Nam Việt Nam tự do… (Podcaster: Nam Dương)

Listen

Episode

May 29, 2022 00:08:01
Episode Cover

Bạo lực súng ở Mỹ: Mối đe dọa an ninh quốc gia thật sự

Không quốc gia nào khác có số người chết vì súng đạn thậm chí chỉ bằng một nửa Hoa Kỳ và không quốc gia...

Listen

Episode

August 22, 2022 00:09:05
Episode Cover

Nguyễn Phương Hằng – Truyền thông độc lập hay là con rối của “trùm cuối” nào? (Bài 1)

Bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên khoe khoang sự giàu có. Báo chí nhắc nhiều đến những viên kim cương “to bằng hạt mít”....

Listen