Chuyện thời sự về đại học Mỹ: Tối cao Pháp viện v. Tổng thống

July 03, 2023 00:09:48
Chuyện thời sự về đại học Mỹ: Tối cao Pháp viện v. Tổng thống
Thời Sự
Chuyện thời sự về đại học Mỹ: Tối cao Pháp viện v. Tổng thống

Jul 03 2023 | 00:09:48

/

Show Notes

Bình luận cuối tuần (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode 0

February 08, 2023 00:05:36
Episode Cover

Xem bóng đá Việt mà lạnh sống lưng!

Công an cộng sản Việt Nam ngày càng thể hiện sức mạnh vô đối. Hình ảnh đó được thể hiện trong một trận bóng...

Listen

Episode 0

September 02, 2022 00:10:45
Episode Cover

Khi nhà sư kiêm cán bộ cộng sản

Những năm gần đây, khi một số nhà sư viên tịch, người dân khi đọc cáo phó mới ngã ngửa ra rằng nhiều sư...

Listen

Episode 0

March 12, 2022 00:11:47
Episode Cover

Thích Nhật Từ đã xuyên tạc Công giáo như thế nào?

Ông Thích Nhật Từ không chỉ tấn công, xuyên tạc Công giáo một lần. Thậm chí, ông ta là người mở ra phong trào...

Listen