Cuối năm, bàn chuyện ‘Nói như Vẹm’

January 18, 2023 00:06:19
Cuối năm, bàn chuyện ‘Nói như Vẹm’
Thời Sự
Cuối năm, bàn chuyện ‘Nói như Vẹm’

Jan 18 2023 | 00:06:19

/

Show Notes

CÔNG LÝ Ở ĐÂU KHI TỰ ĐIỀU TRA, RỒI TỰ RỒI KẾT LUẬN? (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode

July 18, 2022 00:03:45
Episode Cover

Loại voucher để giảm án tù

Dùng thời gian hay công phục vụ cho Đảng và Nhà nước để kêu đòi được giảm án. Dân tình mỉa mai rằng đó...

Listen

Episode

March 15, 2022 00:09:37
Episode Cover

Cận chiến “tay đôi” trong đô thị

Bây giờ là “Plan B”: Cận chiến trong đô thị. Với hỏa lực dồn dập của Nga, Kyiv sẽ thất thủ bất kỳ lúc...

Listen

Episode

April 19, 2022 00:20:29
Episode Cover

Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 19 Tháng Tư 2022

Listen