Đem di dân “bỏ chợ”, lãnh đạo Cộng Hòa tự bắn vào chân

September 21, 2022 00:08:10
Đem di dân “bỏ chợ”, lãnh đạo Cộng Hòa tự bắn vào chân
Thời Sự
Đem di dân “bỏ chợ”, lãnh đạo Cộng Hòa tự bắn vào chân

Sep 21 2022 | 00:08:10

/

Show Notes

Các chính trị gia hàng đầu của đảng Cộng Hòa sử dụng di dân làm quân cờ chính trị ngay trước cuộc bầu cử giữa kỳ. (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode

April 28, 2022 00:18:23
Episode Cover

Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 28 Tháng Tư 2022

Listen

Episode

April 04, 2022 00:22:31
Episode Cover

Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 4 Tháng Tư 2022

Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 4 Tháng Tư 2022 (Podcaster: Nam Dương)

Listen

Episode

June 23, 2022 00:08:26
Episode Cover

Ép quan chức bầu cử, tấn công nền dân chủ

Các quan chức bầu cử địa phương bị ông Trump gây áp lực buộc thay đổi kết quả bầu cử... (Podcaster: Nam Dương)

Listen