Donald Trump sắp tuyên bố tái tranh cử tổng thống

November 05, 2022 00:06:29
Donald Trump sắp tuyên bố tái tranh cử tổng thống
Thời Sự
Donald Trump sắp tuyên bố tái tranh cử tổng thống

Nov 05 2022 | 00:06:29

/

Show Notes

Cựu Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị công bố kế hoạch tái tranh cử vào cuối tháng Mười Một, sau khi có kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ vào thứ Ba tuần tới. (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode

April 04, 2022 00:22:31
Episode Cover

Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 4 Tháng Tư 2022

Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 4 Tháng Tư 2022 (Podcaster: Nam Dương)

Listen

Episode

November 03, 2022 00:06:56
Episode Cover

Tấn công đòi tiền chuộc đang lộng hành

Năm 2021 có hơn $1 tỷ các khoản thanh toán tiền chuộc (ransomware) của các đối tượng bị tấn công cho bọn hacker, cao...

Listen

Episode

September 05, 2022 00:06:12
Episode Cover

Những người đào tẩu Bắc Hàn trở thành ngôi sao YouTube

Lớn lên ở Bắc Hàn, Kang Na-ra chưa bao giờ sử dụng Internet. Một số ít đồng hương “may mắn” của cô được đặc...

Listen