Hàn Quốc, một cường quốc vũ khí mới nổi

November 29, 2022 00:07:47
Hàn Quốc, một cường quốc vũ khí mới nổi
Thời Sự
Hàn Quốc, một cường quốc vũ khí mới nổi

Nov 29 2022 | 00:07:47

/

Show Notes

Mục tiêu của Tổng thống Yoon Suk Yeol là bán được nhiều vũ khí hơn nữa, đủ để Seoul tăng bốn bậc và trở thành nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ tư thế giới. (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode

April 04, 2022 00:22:31
Episode Cover

Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 4 Tháng Tư 2022

Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 4 Tháng Tư 2022 (Podcaster: Nam Dương)

Listen

Episode

July 18, 2022 00:03:45
Episode Cover

Loại voucher để giảm án tù

Dùng thời gian hay công phục vụ cho Đảng và Nhà nước để kêu đòi được giảm án. Dân tình mỉa mai rằng đó...

Listen

Episode

February 05, 2023 00:03:36
Episode Cover

Miếu thờ Đại tá Nguyễn Đình Bảo và tử sĩ VNCH ở đồi Charlie bị lén lút đập phá

Miếu nhỏ thờ bị đập phá tan nát, bàn hương bị vứt đi, lật đổ món đồ cúng trước đó. Trong khi phần tượng...

Listen