Hệ thống ngân hàng Trung Quốc lạnh gáy với chiến dịch bắt bớ của Tập Cận Bình

April 06, 2023 00:06:49
Hệ thống ngân hàng Trung Quốc lạnh gáy với chiến dịch bắt bớ của Tập Cận Bình
Thời Sự
Hệ thống ngân hàng Trung Quốc lạnh gáy với chiến dịch bắt bớ của Tập Cận Bình

Apr 06 2023 | 00:06:49

/

Show Notes

Đảng Cộng sản Trung Quốc (TQ) đang chuyển chiến dịnh chống tham nhũng sang hệ thống ngân hàng vào thời điểm có nhiều tín hiệu xấu cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode 0

December 09, 2022 00:10:06
Episode Cover

Những giấc mơ tan vỡ của Việt Nam Cộng Hòa – 4

Lược thuật sách “Rút gươm nơi xứ xa” của George J. Veith. (Podcaster: Nam Dương)

Listen

Episode 0

July 24, 2022 00:16:18
Episode Cover

Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh và chuyến bay cuối cùng

Người Phi Công Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, cựu Tư Lệnh Không Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã thực hiện chuyến bay cuối cùng...

Listen

Episode 0

January 18, 2023 00:06:22
Episode Cover

Ai thay ông Phúc làm chủ tịch nước Việt Nam?

Ai lên thay ông Phúc là chuyện không đáng bận tâm vì cốt lõi của vấn đề là thể chế chính trị. (podcaster: Nam...

Listen