Hiệp định Paris – 50 năm nhìn lại

December 08, 2022 00:05:25
Hiệp định Paris – 50 năm nhìn lại
Thời Sự
Hiệp định Paris – 50 năm nhìn lại

Dec 08 2022 | 00:05:25

/

Show Notes

Để góp phần tìm và hiểu rõ hơn về lịch sử và hệ quả của cuộc chiến Việt Nam, chúng tôi, TS Alex-Thái Đình Võ, đại diện Trung Tâm Việt… (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode

April 03, 2022 00:08:58
Episode Cover

Làm sao có thể “nói chuyện phải quấy” với một tay trùm dối trá?

Cũng như các chế độ độc tài khác, nước Nga được xây dựng trên một “đế chế dối trá”. Đó là trở ngại lớn...

Listen

Episode

March 12, 2022 00:12:23
Episode Cover

Những lời của ông Thích Nhật Từ về Pháp Luân Công

Thượng tọa Thích Nhật Từ không phải thiếu thông tin về Pháp Luân Công mà dẫn đến có những diễn giảng phát biểu không...

Listen

Episode

September 05, 2022 00:05:32
Episode Cover

Thế nước đang lên!

Du khách và người dân sững sờ chứng kiến cảnh một số đường phố của thành phố Đà Lạt bị ngập nặng sau cơn...

Listen