Hồ sơ mật nhà ông Trump: Bộ Tư pháp khó xử

September 09, 2022 00:06:31
Hồ sơ mật nhà ông Trump: Bộ Tư pháp khó xử
Thời Sự
Hồ sơ mật nhà ông Trump: Bộ Tư pháp khó xử

Sep 09 2022 | 00:06:31

/

Show Notes

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (Department of Justice – DOJ) đang lâm vào thế khó xử trong cuộc điều tra hành vi vi phạm pháp luật của cựu Tổng thống Donald Trump... (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode

May 29, 2022 00:11:37
Episode Cover

Ukraine: Tiếp tục chiến hay hòa?

Các nguyên thủ phương Tây cũng như các lãnh đạo Đảng Dân chủ và Cộng hòa ở Mỹ có vẻ nôn nóng cho một...

Listen

Episode

March 12, 2022 00:12:52
Episode Cover

Kẻ mượn áo Phật: Những viên đá rướm máu

Câu chuyện những người ở Tịnh Thất Bồng Lai, nay có tên là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ sau những thị phi hỗn...

Listen

Episode

April 04, 2022 00:22:31
Episode Cover

Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 4 Tháng Tư 2022

Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 4 Tháng Tư 2022 (Podcaster: Nam Dương)

Listen