Hồ sơ mật nhà ông Trump: Bộ Tư pháp khó xử

September 09, 2022 00:06:31
Hồ sơ mật nhà ông Trump: Bộ Tư pháp khó xử
Thời Sự
Hồ sơ mật nhà ông Trump: Bộ Tư pháp khó xử

Sep 09 2022 | 00:06:31

/

Show Notes

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (Department of Justice – DOJ) đang lâm vào thế khó xử trong cuộc điều tra hành vi vi phạm pháp luật của cựu Tổng thống Donald Trump... (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode

June 24, 2022 00:06:41
Episode Cover

Đôi lời với ông Tổng Trọng: Cắt cành hay đào gốc?

Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), vừa nói chuyện với cử tri – những người được chọn...

Listen

Episode

July 25, 2023 00:05:23
Episode Cover

Mike Pence, người ‘vị tha’ nhất của Đảng Cộng hoà

Chưa biết đó có phải là một trong những “chiến lược tranh cử” của Pence hay không, nhưng rõ ràng, Mike Pence là ứng...

Listen

Episode

April 26, 2022 00:07:15
Episode Cover

Ukraine hai tháng máu lửa và vai trò của tình báo

Tất cả cơ quan tình báo lớn đang ngày đêm nghe ngóng, dòm ngó những “trò mới” thể hiện quanh chiến sự Ukraine nhằm...

Listen