Hồi ký Madeleine Albright – Chiến dịch vận động giành ghế ngoại trưởng

March 26, 2022 00:11:00
Hồi ký Madeleine Albright – Chiến dịch vận động giành ghế ngoại trưởng
Thời Sự
Hồi ký Madeleine Albright – Chiến dịch vận động giành ghế ngoại trưởng

Mar 26 2022 | 00:11:00

/

Show Notes

Nếu nghĩ rằng việc bổ nhiệm một ghế nội các trong chính trường Mỹ được thực hiện chỉ qua đánh giá năng lực mà không qua quan hệ cá nhân là không đúng. Trường hợp bổ nhiệm chức ngoại trưởng của Madeleine Albright là điển hình. Trong hồi ký, bà Albright tiết lộ… (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode

February 23, 2022 00:06:42
Episode Cover

Podcast: Tập Cận Bình và Vladimir Putin “thắm thiết” cỡ nào?

Màn động dao động thớt của Tổng thống Vladimir Putin gây nhốn nháo thế giới là phép thử có một không hai để kiểm...

Listen

Episode

July 22, 2022 00:07:45
Episode Cover

“Back to Switzerland”: Chiến dịch làm người Việt cay đắng

Cái chết của đoàn hỏa xa răng cưa độc đáo nhất thế giới - bài 2. (Podcaster: Nam Dương)

Listen

Episode

December 17, 2021 00:07:46
Episode Cover

Có một Đêm Đông ở làng Dương Nội

Giữa lúc đó, giữa trời mùa Đông của Dương Nội sáng hôm ấy, có hai chú bé con ngơ ngác bên ngoài toà án....

Listen