Hồi ký Madeleine Albright – Nghệ thuật làm ngoại trưởng

March 26, 2022 00:09:45
Hồi ký Madeleine Albright – Nghệ thuật làm ngoại trưởng
Thời Sự
Hồi ký Madeleine Albright – Nghệ thuật làm ngoại trưởng

Mar 26 2022 | 00:09:45

/

Show Notes

Ở cương bị đại diện quốc gia trên sân khấu ngoại giao thế giới, bà Madeleine Albright không chỉ thực hiện vai trò hoạch định chính sách đối ngoại mà còn đối mặt nhiều thử thách ở vị trí nữ chính khách. Trong hồi ký, bà viết… (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode

September 21, 2022 00:08:10
Episode Cover

Đem di dân “bỏ chợ”, lãnh đạo Cộng Hòa tự bắn vào chân

Các chính trị gia hàng đầu của đảng Cộng Hòa sử dụng di dân làm quân cờ chính trị ngay trước cuộc bầu cử...

Listen

Episode

January 28, 2023 00:06:16
Episode Cover

Biển sự thật chìm trong tiếng cười

Đất nước Việt bây giờ thật sự cần những người nhìn, nghe và biết đau hơn là chỉ biết vui cười theo kịch bản....

Listen

Episode

June 30, 2022 00:08:53
Episode Cover

Chiến lược mới của NATO và mối lo của Trung Quốc

NATO thông qua một tầm nhìn mới cho mười năm tới, coi Trung Quốc là một thách thức chiến lược (Podcaster: Nam Dương)

Listen