Hong Kong: Không còn tưởng niệm Thiên An Môn!

June 04, 2023 00:05:59
Hong Kong: Không còn tưởng niệm Thiên An Môn!
Thời Sự
Hong Kong: Không còn tưởng niệm Thiên An Môn!

Jun 04 2023 | 00:05:59

/

Show Notes

Ngày ghi nhớ biến cố Thiên An Môn bị thay bằng một hội chợ ăn chơi nhảy múa và cảnh sát được bố trí dày đặc. (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode 0

September 14, 2022 00:09:19
Episode Cover

Chiến tranh Ukraine đổi chiều, chuyện của người vùng tạm chiếm

Phóng sự của báo The Washington Post từ vùng mới giải phóng ở Ukraine. (Podcaster: Nam Dương)

Listen

Episode 0

December 15, 2022 00:09:30
Episode Cover

Những giấc mơ tan vỡ của VNCH – 5

Lược thuật sách “Rút gươm nơi xứ xa” của George J. Veith. (Podcaster: Nam Dương)

Listen

Episode 0

March 09, 2022 00:09:53
Episode Cover

Podcast: Tại sao lính Nga chết như ngả rạ?

Gần hai tuần sau cuộc xâm lược của Vladimir Putin vào Ukraine – cuộc chiến tranh trên bộ lớn nhất châu Âu kể từ...

Listen