Khi nhà sư kiêm cán bộ cộng sản

September 02, 2022 00:10:45
Khi nhà sư kiêm cán bộ cộng sản
Thời Sự
Khi nhà sư kiêm cán bộ cộng sản

Sep 02 2022 | 00:10:45

/

Show Notes

Những năm gần đây, khi một số nhà sư viên tịch, người dân khi đọc cáo phó mới ngã ngửa ra rằng nhiều sư sãi hóa ra là Đảng viên… (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode

March 01, 2022 00:08:04
Episode Cover

Những hạt hướng dương cho Putin

Từ những vụ “lẻ tẻ” đến các chính sách siết cổ bằng đòn tài chính, thế giới cho thấy sự phản hồi và “đáp...

Listen

Episode

March 09, 2022 00:09:53
Episode Cover

Podcast: Tại sao lính Nga chết như ngả rạ?

Gần hai tuần sau cuộc xâm lược của Vladimir Putin vào Ukraine – cuộc chiến tranh trên bộ lớn nhất châu Âu kể từ...

Listen

Episode

September 27, 2022 00:05:49
Episode Cover

Khi các chế độ độc tài đẩy người dân đến bước đường cùng

Các cuộc biểu tình hiện nay tại Iran và Nga đã để lộ yếu huyệt của các chế độ độc tài... (Podcaster: Nam Dương)

Listen