Khi những con diều hâu quay lại “mổ” Putin

September 14, 2022 00:06:45
Khi những con diều hâu quay lại “mổ” Putin
Thời Sự
Khi những con diều hâu quay lại “mổ” Putin

Sep 14 2022 | 00:06:45

/

Show Notes

“Hậu chấn” từ cuộc tháo chạy nhục nhã của quân Nga: Putin bị kêu gọi từ chức. (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode 0

June 07, 2023 00:05:27
Episode Cover

Khi Apple muốn chúng ta nhìn đời qua hai mảnh “đít chai”

Apple cho thấy rằng họ đang “xa rời thực tế” như thế nào khi dấn chân vào lĩnh vực thực tế ảo (Virtual Reality...

Listen

Episode 0

December 29, 2021 00:09:58
Episode Cover

Rùng rùng những bước chân chấn động Việt Nam

Những con người vô danh đó là phác họa rõ nét đến vô cực về một đất nước đầy những quảng bá phồn vinh...

Listen

Episode 0

May 01, 2022 00:09:38
Episode Cover

Hồng quân – Những con thú dữ được tháo xích xiềng

Biến từ những kẻ “giải phóng” thành những người phạm tội ác, đoàn quân Liên Xô trở nên tham lam, lao vào nhặt nhạnh,...

Listen