Khi những con diều hâu quay lại “mổ” Putin

September 14, 2022 00:06:45
Khi những con diều hâu quay lại “mổ” Putin
Thời Sự
Khi những con diều hâu quay lại “mổ” Putin

Sep 14 2022 | 00:06:45

/

Show Notes

“Hậu chấn” từ cuộc tháo chạy nhục nhã của quân Nga: Putin bị kêu gọi từ chức. (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode

February 23, 2022 00:06:42
Episode Cover

Podcast: Tập Cận Bình và Vladimir Putin “thắm thiết” cỡ nào?

Màn động dao động thớt của Tổng thống Vladimir Putin gây nhốn nháo thế giới là phép thử có một không hai để kiểm...

Listen

Episode

March 12, 2022 00:12:23
Episode Cover

Những lời của ông Thích Nhật Từ về Pháp Luân Công

Thượng tọa Thích Nhật Từ không phải thiếu thông tin về Pháp Luân Công mà dẫn đến có những diễn giảng phát biểu không...

Listen

Episode

April 08, 2022 00:25:34
Episode Cover

Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 8 Tháng Tư 2022

Listen