Khối dân chủ thế giới chung tay ‘siết chết’ AI Trung Quốc

July 03, 2023 00:14:25
Khối dân chủ thế giới chung tay ‘siết chết’ AI Trung Quốc
Thời Sự
Khối dân chủ thế giới chung tay ‘siết chết’ AI Trung Quốc

Jul 03 2023 | 00:14:25

/

Show Notes

Trong thập kỷ vừa qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn luôn theo đuổi giấc mộng thống trị AI, bằng những khoản đầu tư tài chính và nhân lực khổng lồ. (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode 0

July 25, 2023 00:06:36
Episode Cover

Việt Nam: “Cường quốc” vé số

Hai “ngành” kinh tế: Xổ số và thương mại tâm linh mang lại lợi nhuận béo bở hơn bất cứ ngành nghề nào. (Podcaster:...

Listen

Episode 0

July 22, 2022 00:06:50
Episode Cover

Ác nào bằng ác tăng?

Bây giờ thì tui đủ bằng chứng để nói lên suy nghĩ của mình: Thích Nhật Từ là một ác tăng! (Podcaster: Nam Dương)

Listen

Episode 0

August 29, 2023 00:08:21
Episode Cover

Báo chí thất bại thảm hại trong việc lý giải những gì đang xảy ra ở Mỹ

'Cuộc bầu cử năm 2024 có thể sẽ là cuộc bầu cử tự do và công bằng cuối cùng' (Podcaster: Nam Dương)

Listen