Kiều hối và trục lợi người Việt xa quê

February 23, 2022 00:09:48
Kiều hối và trục lợi người Việt xa quê
Thời Sự
Kiều hối và trục lợi người Việt xa quê

Feb 23 2022 | 00:09:48

/

Show Notes

Giống như trẻ con sau những ngày Tết lại hớn hở ngồi đếm những đồng tiền lì-xì, nhà nước Việt Nam mỗi độ xuân về lại hí hửng tính toán những đồng tiền “kiều hối” nhận được trong năm… (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode

December 09, 2022 00:10:06
Episode Cover

Những giấc mơ tan vỡ của Việt Nam Cộng Hòa – 4

Lược thuật sách “Rút gươm nơi xứ xa” của George J. Veith. (Podcaster: Nam Dương)

Listen

Episode

February 24, 2022 00:12:54
Episode Cover

Podcast: Thủ đoạn xâm lược của Bắc Kinh

Chính quyền cộng sản Bắc Kinh đã tung ra các thủ đoạn mới, vừa đe nẹt các nước nhỏ trong khu vực, vừa thách...

Listen

Episode

December 04, 2022 00:06:15
Episode Cover

Tài liệu ít người biết về Dinh Độc Lập

“Dinh Độc Lập” là cái tên được gọi cho cả hai dinh thự lớn lần lượt tồn tại ở Sài Gòn, cùng nằm trên...

Listen