Làm sao có thể “nói chuyện phải quấy” với một tay trùm dối trá?

April 03, 2022 00:08:58
Làm sao có thể “nói chuyện phải quấy” với một tay trùm dối trá?
Thời Sự
Làm sao có thể “nói chuyện phải quấy” với một tay trùm dối trá?

Apr 03 2022 | 00:08:58

/

Show Notes

Cũng như các chế độ độc tài khác, nước Nga được xây dựng trên một “đế chế dối trá”. Đó là trở ngại lớn nhất đối với các cuộc đàm phán hòa bình. Đã có những bài học lịch sử đau thương… (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode

March 12, 2022 00:12:23
Episode Cover

Những lời của ông Thích Nhật Từ về Pháp Luân Công

Thượng tọa Thích Nhật Từ không phải thiếu thông tin về Pháp Luân Công mà dẫn đến có những diễn giảng phát biểu không...

Listen

Episode

July 28, 2022 00:08:38
Episode Cover

Cuộc di cư ‘sóng gió’ của một gia đình Việt ở Ba Lan

Câu chuyện cho thấy thêm một góc nhìn khác: Không chỉ những người miền Nam mới trốn chạy khỏi cộng sản những ngày sau...

Listen

Episode

June 01, 2022 00:10:52
Episode Cover

Không lực Nga “đánh đấm” như thế nào?

Không thể nói tất cả cuộc oanh kích của Nga đều thất bại. Tuy nhiên, Nga đã trả giá rất lớn với những tổn...

Listen