Lính Liên Xô: Từ “giải phóng” biến thành những kẻ cướp, giết, hiếp…

May 01, 2022 00:07:29
Lính Liên Xô: Từ “giải phóng” biến thành những kẻ cướp, giết, hiếp…
Thời Sự
Lính Liên Xô: Từ “giải phóng” biến thành những kẻ cướp, giết, hiếp…

May 01 2022 | 00:07:29

/

Show Notes

Người châu Âu không ngờ rằng, sau khi được giải thoát khỏi chế độ phát xít hà khắc thì họ lại bị đầy vào giai đoạn mà một sử gia gọi là thời kỳ “Đông Âu bị đập tan nát”… (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode 0

August 05, 2023 00:04:51
Episode Cover

Vô tiền khoáng hậu: Nếu cựu tổng thống Mỹ phải vào tù

Nếu Trump bị kết án và phải ngồi tù, các quy định về sự bảo vệ của Sở Mật vụ dành cho các cựu...

Listen

Episode 0

November 09, 2022 00:08:01
Episode Cover

Sau bầu cử giữa kỳ, nước Mỹ sẽ ra sao?

Nước Mỹ vừa đi qua một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hết sức gay cấn mà nhiều người cho rằng là một phép...

Listen

Episode 0

April 12, 2022 00:24:03
Episode Cover

Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 12 Tháng Tư 2022

Listen