“Luật” cho Phạm Đoan Trang

December 13, 2021 00:07:40
“Luật” cho Phạm Đoan Trang
Thời Sự
“Luật” cho Phạm Đoan Trang

Dec 13 2021 | 00:07:40

/

Show Notes

Ngày 14 Tháng Mười Hai 2021, cô Phạm Đoan Trang sẽ được xét xử, với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”. Nhân sự kiện này, mời nghe lại bài viết này, để hiểu thêm về con đường dấn thân đáng nể phục của cô Đoan Trang, và cũng để hiểu thêm về bức tranh đen tối của “nền dân chủ” Việt Nam dưới sự cai trị độc tài và độc quyền của một nhà nước cộng sản… (Podcaster: Tuấn Khanh)

Other Episodes

Episode 0

April 05, 2022 00:26:26
Episode Cover

Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 5 Tháng Tư 2022

Listen

Episode 0

October 12, 2022 00:05:48
Episode Cover

Bàn tay bí ẩn của Lê Thanh Hải

Và những cái chết bí ẩn quanh bà Trương Mỹ Lan... (Podcaster: Nam Dương)

Listen

Episode 0

April 18, 2022 00:07:29
Episode Cover

Hành trình người Việt tại Mỹ và Lập Pháp Hoa Kỳ

Đọc lại câu chuyện lịch sử để thấy không phải một sớm một chiều hay chỉ riêng với một đời tổng thống nào mới...

Listen