Nguyễn Phương Hằng – con rối của “trùm cuối” nào? (Bài 2)

August 24, 2022 00:12:06
Nguyễn Phương Hằng – con rối của “trùm cuối” nào? (Bài 2)
Thời Sự
Nguyễn Phương Hằng – con rối của “trùm cuối” nào? (Bài 2)

Aug 24 2022 | 00:12:06

/

Show Notes

Chính trị gia ở Việt Nam có mối liên kết chặt chẽ với các đại gia kinh doanh. Ông Huỳnh Uy Dũng sáng tác nhiều tác phẩm thơ ca ngợi… (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode

May 01, 2022 00:11:26
Episode Cover

Stalin: Hồng quân cần được “hưởng chút vui vẻ với đàn bà hoặc thu vén chút đồ lặt vặt!”

Stalin: Hồng quân cần được “hưởng chút vui vẻ với đàn bà hoặc thu vén chút đồ lặt vặt!”… (Podcaster: Nam Dương)

Listen

Episode

August 24, 2022 00:07:17
Episode Cover

Twitter trở thành công cụ của tình báo nước ngoài như thế nào?

Twitter dễ bị khai thách bởi tình báo Nga, Trung Quốc và một số nước khác; một người tố cáo (whistleblower) từng là nhân...

Listen

Episode

April 26, 2022 00:20:03
Episode Cover

Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 26 Tháng Tư 2022

Listen