Những cỗ máy kiếm tiền cho “Trump 2024” bắt đầu rục rịch

July 28, 2022 00:07:29
Những cỗ máy kiếm tiền cho “Trump 2024” bắt đầu rục rịch
Thời Sự
Những cỗ máy kiếm tiền cho “Trump 2024” bắt đầu rục rịch

Jul 28 2022 | 00:07:29

/

Show Notes

Khi cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Washington DC, những nhóm nhân danh hỗ trợ ông đua nhau chuẩn bị “phương án nhân sự” cho nhiệm kỳ thứ hai của Trump. Họ ủng hộ Trump? Chưa chắc… (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode

February 22, 2022 00:08:52
Episode Cover

Kinh tế tăng mạnh sao người Mỹ vẫn bi quan?

Chi tiêu gia đình tăng vững chắc cùng với các công ty gia tăng mua hàng. Thị trường lao động Mỹ đã khôi phục...

Listen

Episode

April 25, 2022 00:23:50
Episode Cover

Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 25 Tháng Tư 2022

Listen

Episode

March 09, 2022 00:09:53
Episode Cover

Podcast: Tại sao lính Nga chết như ngả rạ?

Gần hai tuần sau cuộc xâm lược của Vladimir Putin vào Ukraine – cuộc chiến tranh trên bộ lớn nhất châu Âu kể từ...

Listen