Những cuộc “ăn mày dĩ vãng” bất tận

September 07, 2022 00:04:37
Những cuộc “ăn mày dĩ vãng” bất tận
Thời Sự
Những cuộc “ăn mày dĩ vãng” bất tận

Sep 07 2022 | 00:04:37

/

Show Notes

Trên thế giới chỉ những nước cộng sản, trong đó hẳn nhiên có Việt Nam, mới có phong trào xây dựng tượng đài. Chúng đều có chung đặc điểm: Vinh danh chiến công của một thời kỳ, vinh danh lãnh tụ và ngốn tiền ngân sách. (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode

July 10, 2022 00:08:03
Episode Cover

Làm sao phá vỡ đòn phong tỏa Hắc Hải của Nga?

Thế giới phải hành động sớm để giải quyết nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Trước mắt là làm...

Listen

Episode

November 09, 2022 00:07:35
Episode Cover

Những giấc mơ tan vỡ của Việt Nam Cộng Hòa – 2

Bài 2: Bối cảnh lịch sử của cuộc chia rẽ dân tộc. (Podcaster: Nam Dương)

Listen

Episode

June 24, 2022 00:06:41
Episode Cover

Đôi lời với ông Tổng Trọng: Cắt cành hay đào gốc?

Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), vừa nói chuyện với cử tri – những người được chọn...

Listen