Những cuộc chạy trốn khỏi lời dối trá của Putin

October 07, 2022 00:07:51
Những cuộc chạy trốn khỏi lời dối trá của Putin
Thời Sự
Những cuộc chạy trốn khỏi lời dối trá của Putin

Oct 07 2022 | 00:07:51

/

Show Notes

Trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin khoe khoang cuộc xâm lược đã mang lại cho nước Nga hàng triệu công dân mới tại các lãnh thổ mới sáp nhập, thì nước Nga lại “mất” rất nhiều công dân khác. (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode

March 23, 2022 00:14:29
Episode Cover

Chiến tranh và khổ đau

Putin đã để lại hình ảnh của một nhà độc tài gớm ghiếc như Hitler ngày xưa. Ông đã để lại cuộc chiến tranh...

Listen

Episode

June 23, 2022 00:08:26
Episode Cover

Ép quan chức bầu cử, tấn công nền dân chủ

Các quan chức bầu cử địa phương bị ông Trump gây áp lực buộc thay đổi kết quả bầu cử... (Podcaster: Nam Dương)

Listen

Episode

June 26, 2022 00:08:02
Episode Cover

Chấn động với phán quyết của TCPV về quyền phá thai

TCPV quyết định bãi bỏ án lệ Roe v. Wade về quyền phá thai đã gây một làn sóng chấn động khắp nước Mỹ...

Listen