Những giấc mơ tan vỡ của Việt Nam Cộng Hòa – 3

December 08, 2022 00:08:32
Những giấc mơ tan vỡ của Việt Nam Cộng Hòa – 3
Thời Sự
Những giấc mơ tan vỡ của Việt Nam Cộng Hòa – 3

Dec 08 2022 | 00:08:32

/

Show Notes

Lược thuật sách “Rút gươm nơi xứ xa” của George J. Veith. (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode

September 02, 2022 00:10:45
Episode Cover

Khi nhà sư kiêm cán bộ cộng sản

Những năm gần đây, khi một số nhà sư viên tịch, người dân khi đọc cáo phó mới ngã ngửa ra rằng nhiều sư...

Listen

Episode

February 05, 2023 00:03:36
Episode Cover

Miếu thờ Đại tá Nguyễn Đình Bảo và tử sĩ VNCH ở đồi Charlie bị lén lút đập phá

Miếu nhỏ thờ bị đập phá tan nát, bàn hương bị vứt đi, lật đổ món đồ cúng trước đó. Trong khi phần tượng...

Listen

Episode

February 04, 2023 00:10:12
Episode Cover

Kissinger nhận sai lầm – quá muộn và không đủ

Henry Kissinger ngầm thừa nhận ông ta đã đánh giá sai trầm trọng về Nga, cuộc chiến của nước này với Ukraine. (Podcaster: Nam...

Listen