Những nữ quái tuyên truyền của Putin

August 28, 2022 00:06:56
Những nữ quái tuyên truyền của Putin
Thời Sự
Những nữ quái tuyên truyền của Putin

Aug 28 2022 | 00:06:56

/

Show Notes

Dugina đóng một vai trò nhỏ hơn cha: Công khai quảng bá cho “quyền lực mềm Nga” và tấn công phương Tây bằng trang web và truyền hình. (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode

November 29, 2022 00:07:47
Episode Cover

Hàn Quốc, một cường quốc vũ khí mới nổi

Mục tiêu của Tổng thống Yoon Suk Yeol là bán được nhiều vũ khí hơn nữa, đủ để Seoul tăng bốn bậc và trở...

Listen

Episode

March 06, 2022 00:08:46
Episode Cover

“Chúng tôi không hề chọn điều này!”

Các cuộc biểu tình đang tiếp tục diễn ra trên khắp nước Nga, khi những công dân trẻ, cùng với những người trung niên...

Listen

Episode

December 04, 2022 00:08:35
Episode Cover

Nhân quyền Việt Nam 2022 – 10 vấn đề nổi cộm

Tình trạng vi phạm nhân quyền Việt Nam vẫn không hề sáng sủa hơn. Bản tổng kết ngắn dưới đây cho thấy bức tranh...

Listen