NRA là ai?

May 28, 2022 00:08:04
NRA là ai?
Thời Sự
NRA là ai?

May 28 2022 | 00:08:04

/

Show Notes

Đa số người Việt có lẽ biết không nhiều về Hiệp hội Súng trường Quốc gia cũng như những sinh hoạt của họ. Phần lớn chỉ nghe đến NRA như một tổ chức vận động hành lang nhằm bảo vệ quyền sở hữu súng… (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode 0

April 21, 2022 00:21:24
Episode Cover

Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 21 Tháng Tư 2022

Listen

Episode 0

May 29, 2022 00:05:27
Episode Cover

Hà Nội ê ẩm vì cứ bị so sánh với sự văn minh của VNCH

Những bất cập của xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên đường phát triển luôn được đem ra so sánh với những gì mà...

Listen

Episode 0

June 28, 2022 00:12:58
Episode Cover

Clarence Thomas: ‘Kẻ huỷ diệt’

Nếu Mục sư Martin Luther King không bị ám sát vào năm 1968, Clarence Thomas, một người Mỹ gốc Phi đã trở thành linh...

Listen