Nước Mỹ hỗn loạn chia rẽ dữ dội

June 28, 2022 00:08:17
Nước Mỹ hỗn loạn chia rẽ dữ dội
Thời Sự
Nước Mỹ hỗn loạn chia rẽ dữ dội

Jun 28 2022 | 00:08:17

/

Show Notes

Phán quyết của Tối Cao Pháp Viện (TCPV) đảo ngược luật Roe v. Wade (Roe) về quyền phá thai liên bang đã khơi mào cho cuộc chiến điên cuồng giữa hai phe Pro-life (cấm phá thai) và Pro-choice (ủng hộ phá thai). (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode

January 18, 2023 00:06:22
Episode Cover

Ai thay ông Phúc làm chủ tịch nước Việt Nam?

Ai lên thay ông Phúc là chuyện không đáng bận tâm vì cốt lõi của vấn đề là thể chế chính trị. (podcaster: Nam...

Listen

Episode

December 08, 2022 00:08:32
Episode Cover

Những giấc mơ tan vỡ của Việt Nam Cộng Hòa – 3

Lược thuật sách “Rút gươm nơi xứ xa” của George J. Veith. (Podcaster: Nam Dương)

Listen

Episode

December 13, 2021 00:07:40
Episode Cover

“Luật” cho Phạm Đoan Trang

Ngày 14 Tháng Mười Hai 2021, cô Phạm Đoan Trang sẽ được xét xử, với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”. Nhân sự...

Listen