Putin chịu thất bại nhục nhã tại vùng lãnh thổ vừa sáp nhập

October 01, 2022 00:04:56
Putin chịu thất bại nhục nhã tại vùng lãnh thổ vừa sáp nhập
Thời Sự
Putin chịu thất bại nhục nhã tại vùng lãnh thổ vừa sáp nhập

Oct 01 2022 | 00:04:56

/

Show Notes

Tổng thống Putin tổ chức hoành tráng lễ ký sắc lệnh sáp nhập các vùng đất lớn chiếm được ở miền Đông và Nam Ukraine. (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode

December 09, 2022 00:10:06
Episode Cover

Những giấc mơ tan vỡ của Việt Nam Cộng Hòa – 4

Lược thuật sách “Rút gươm nơi xứ xa” của George J. Veith. (Podcaster: Nam Dương)

Listen

Episode

July 24, 2022 00:16:18
Episode Cover

Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh và chuyến bay cuối cùng

Người Phi Công Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, cựu Tư Lệnh Không Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã thực hiện chuyến bay cuối cùng...

Listen

Episode

February 01, 2023 00:05:54
Episode Cover

Chốn thanh tịnh một thời

Chốn thờ tự Phật linh thiêng trong tâm thức của các Phật tử Việt, thì hội tụ đầy đủ những gì đáng sợ nhất...

Listen