Tại sao tin nội chính, nhân sự “tuyệt mật” luôn rò rỉ trên mạng xã hội?

March 04, 2023 00:05:23
Tại sao tin nội chính, nhân sự “tuyệt mật” luôn rò rỉ trên mạng xã hội?
Thời Sự
Tại sao tin nội chính, nhân sự “tuyệt mật” luôn rò rỉ trên mạng xã hội?

Mar 04 2023 | 00:05:23

/

Show Notes

Cuối cùng, chính những người “làm truyền thông lề trái” lại được các phe nhóm chọn để dọn đường cho những cuộc tranh giành quyền lực, cho những phi vụ dàn xếp nhân sự, và cho những cuộc rò rỉ nội bộ nhằm triệt hạ uy tín nhau. (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode 0

July 22, 2022 00:06:50
Episode Cover

Ác nào bằng ác tăng?

Bây giờ thì tui đủ bằng chứng để nói lên suy nghĩ của mình: Thích Nhật Từ là một ác tăng! (Podcaster: Nam Dương)

Listen

Episode 0

March 26, 2022 00:09:45
Episode Cover

Hồi ký Madeleine Albright – Nghệ thuật làm ngoại trưởng

Ở cương bị đại diện quốc gia trên sân khấu ngoại giao thế giới, bà Madeleine Albright không chỉ thực hiện vai trò hoạch...

Listen

Episode 0

September 02, 2022 00:06:12
Episode Cover

Vòng vây siết dần quanh ông Donald Trump

Cuộc đấu lý giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) chung quanh vụ “hồ sơ mật” mà các...

Listen