Tiết lộ kinh hoàng về Tân Cương

May 28, 2022 00:11:08
Tiết lộ kinh hoàng về Tân Cương
Thời Sự
Tiết lộ kinh hoàng về Tân Cương

May 28 2022 | 00:11:08

/

Show Notes

Hồ sơ Cảnh sát Tân Cương mới rò rỉ có cả danh tính và khuôn mặt của nhiều nạn nhân trong hệ thống giám sát tàn bạo này. Nó cung cấp một cái nhìn chưa từng có đằng sau bức màn bí mật… (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode

February 01, 2023 00:05:15
Episode Cover

Đảng Cộng hòa và chiến thuật dùng lá bài “gian lận bầu cử”

Đảng Cộng hòa và chiến thuật dùng lá bài “gian lận bầu cử”. (Podcaster: Nam Dương)

Listen

Episode

June 03, 2022 00:11:39
Episode Cover

Ukraine, nhìn lại 100 ngày khói lửa

Cuộc chiến tranh đầu tiên ở châu Âu sau Thế Chiến thứ Hai gây chấn động lương tâm nhân loại, chiếm phần lớn không...

Listen

Episode

March 25, 2022 00:17:03
Episode Cover

Từ chiến tranh Ukraine, lo số phận Việt Nam

Cuộc xâm lược của Vladimir Putin tại Ukraine làm cho dư luận quốc tế nghĩ tới một hành động tương tự của Tập Cận...

Listen