Từ vụ xả súng ở Texas: Tiền và máu

May 26, 2022 00:07:52
Từ vụ xả súng ở Texas: Tiền và máu
Thời Sự
Từ vụ xả súng ở Texas: Tiền và máu

May 26 2022 | 00:07:52

/

Show Notes

Theo thống kê của “Gun Violence Archives”, năm 2021 có tổng cộng 44,766 người chết vì bạo lực súng đạn ở Mỹ. Phía sau những con số chết chóc này, là lợi ích chuỗi dài lợi ích của các chính trị gia và những kẻ buôn bán vũ khí… (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode

April 27, 2022 00:20:40
Episode Cover

Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 27 Tháng Tư 2022

Listen

Episode

April 13, 2022 00:23:24
Episode Cover

Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 13 Tháng Tư 2022

Listen

Episode

September 05, 2022 00:05:32
Episode Cover

Thế nước đang lên!

Du khách và người dân sững sờ chứng kiến cảnh một số đường phố của thành phố Đà Lạt bị ngập nặng sau cơn...

Listen