Từ vụ xả súng ở Texas: Tiền và máu

May 26, 2022 00:07:52
Từ vụ xả súng ở Texas: Tiền và máu
Thời Sự
Từ vụ xả súng ở Texas: Tiền và máu

May 26 2022 | 00:07:52

/

Show Notes

Theo thống kê của “Gun Violence Archives”, năm 2021 có tổng cộng 44,766 người chết vì bạo lực súng đạn ở Mỹ. Phía sau những con số chết chóc này, là lợi ích chuỗi dài lợi ích của các chính trị gia và những kẻ buôn bán vũ khí… (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode 0

May 15, 2023 00:07:08
Episode Cover

Một làn sóng phẫn uất mới từ miền Nam Việt Nam

Chưa bao giờ có làn sóng kỳ thị “Bên kia vĩ tuyến” mạnh mẽ như hiện nay! (Podcaster: Nam Dương)

Listen

Episode 0

April 04, 2022 00:22:31
Episode Cover

Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 4 Tháng Tư 2022

Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 4 Tháng Tư 2022 (Podcaster: Nam Dương)

Listen

Episode 0

August 22, 2023 00:05:38
Episode Cover

Nhân dân, chúng mày là ai?

Nhân dân không phải lúc nào cũng đồng đẳng, mà trong đó nhà nước đã âm thầm chia ra ba đẳng cấp để ứng...

Listen