Twitter trở thành công cụ của tình báo nước ngoài như thế nào?

August 24, 2022 00:07:17
Twitter trở thành công cụ của tình báo nước ngoài như thế nào?
Thời Sự
Twitter trở thành công cụ của tình báo nước ngoài như thế nào?

Aug 24 2022 | 00:07:17

/

Show Notes

Twitter dễ bị khai thách bởi tình báo Nga, Trung Quốc và một số nước khác; một người tố cáo (whistleblower) từng là nhân viên cao cấp của mạng xã hội này khẳng định. (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode

April 18, 2022 00:24:32
Episode Cover

Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 18 Tháng Tư 2022

Listen

Episode

March 25, 2022 00:09:43
Episode Cover

Hồi ký Madeleine Albright - “Đảo chính Boutros-Ghali”

Ngồi tại bàn làm việc ở New York, tôi đọc mỗi ngày những xung đột mới, các vụ giết người, sự phẫn nộ và...

Listen

Episode

December 04, 2022 00:06:15
Episode Cover

Tài liệu ít người biết về Dinh Độc Lập

“Dinh Độc Lập” là cái tên được gọi cho cả hai dinh thự lớn lần lượt tồn tại ở Sài Gòn, cùng nằm trên...

Listen