Ukraine hai tháng máu lửa và vai trò của tình báo

April 26, 2022 00:07:15
Ukraine hai tháng máu lửa và vai trò của tình báo
Thời Sự
Ukraine hai tháng máu lửa và vai trò của tình báo

Apr 26 2022 | 00:07:15

/

Show Notes

Tất cả cơ quan tình báo lớn đang ngày đêm nghe ngóng, dòm ngó những “trò mới” thể hiện quanh chiến sự Ukraine nhằm có thể chơi tay trên trong kỷ nguyên mới của nghiệp vụ tình báo… (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode 0

April 11, 2022 00:21:28
Episode Cover

Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 11 Tháng Tư 2022

Listen

Episode 0

July 03, 2023 00:14:25
Episode Cover

Khối dân chủ thế giới chung tay ‘siết chết’ AI Trung Quốc

Trong thập kỷ vừa qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn luôn theo đuổi giấc mộng thống trị AI, bằng những khoản đầu tư...

Listen

Episode 0

January 28, 2023 00:06:16
Episode Cover

Biển sự thật chìm trong tiếng cười

Đất nước Việt bây giờ thật sự cần những người nhìn, nghe và biết đau hơn là chỉ biết vui cười theo kịch bản....

Listen