Văn hóa Việt trong cơn tai biến hôm nay

January 04, 2023 00:03:38
Văn hóa Việt trong cơn tai biến hôm nay
Thời Sự
Văn hóa Việt trong cơn tai biến hôm nay

Jan 04 2023 | 00:03:38

/

Show Notes

Văn hóa biểu hiện của xã hội Việt Nam hôm nay, trong câu chuyện bé 10 tuổi mắc nạn, có những điều không khỏi làm đau đớn hơn cả cái chết. (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode

February 23, 2022 00:09:48
Episode Cover

Kiều hối và trục lợi người Việt xa quê

Giống như trẻ con sau những ngày Tết lại hớn hở ngồi đếm những đồng tiền lì-xì, nhà nước Việt Nam mỗi độ xuân...

Listen

Episode

September 02, 2022 00:06:12
Episode Cover

Vòng vây siết dần quanh ông Donald Trump

Cuộc đấu lý giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) chung quanh vụ “hồ sơ mật” mà các...

Listen

Episode

May 20, 2022 00:12:18
Episode Cover

Tầm của chính khách Việt Nam

Thoáng qua vài gương mặt chính khách hàng đầu trên chính trường Việt Nam, người dân phải đau buồn và hổ thẹn nhận ra...

Listen