Về bài của ông Nguyễn Hữu Liêm: Việt Kiều và Nhà nước VN

October 25, 2022 00:13:56
Về bài của ông Nguyễn Hữu Liêm: Việt Kiều và Nhà nước VN
Thời Sự
Về bài của ông Nguyễn Hữu Liêm: Việt Kiều và Nhà nước VN

Oct 25 2022 | 00:13:56

/

Show Notes

Nguyễn Hữu Liêm, một người Việt ở San Jose, là tiến sĩ Luật, tiến sĩ Triết nhưng có những "nhận định chính trị" sai lầm một cách thảm hại! (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode 0

March 23, 2022 00:14:29
Episode Cover

Chiến tranh và khổ đau

Putin đã để lại hình ảnh của một nhà độc tài gớm ghiếc như Hitler ngày xưa. Ông đã để lại cuộc chiến tranh...

Listen

Episode 0

March 09, 2022 00:12:14
Episode Cover

Đóa Hoa Quỳ Bất Khuất

Hoa thường được ví với người con gái mềm yếu mỏng manh, nhưng hoa quỳ thì không như thế. Nó giống như một phụ...

Listen

Episode 0

December 31, 2021 00:06:30
Episode Cover

10 sự kiện đáng nhớ của Việt Nam 2021

Listen