Vì sao người Việt cứ bỏ ra đi?

October 31, 2022 00:05:35
Vì sao người Việt cứ bỏ ra đi?
Thời Sự
Vì sao người Việt cứ bỏ ra đi?

Oct 31 2022 | 00:05:35

/

Show Notes

Mức lương của một người công nhân Việt Nam hiện nay chỉ trên dưới 200 USD mỗi tháng, vì vậy họ sẵn sàng đi tìm cơ hội mới, dù ở xa... (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode

April 18, 2022 00:07:29
Episode Cover

Hành trình người Việt tại Mỹ và Lập Pháp Hoa Kỳ

Đọc lại câu chuyện lịch sử để thấy không phải một sớm một chiều hay chỉ riêng với một đời tổng thống nào mới...

Listen

Episode

April 21, 2022 00:21:24
Episode Cover

Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 21 Tháng Tư 2022

Listen

Episode

January 04, 2023 00:09:15
Episode Cover

Chào 2023, năm đầu tiên sau đại dịch

Những gì đã thay đổi con người sau đại dịch? (Podcaster: Nam Dương)

Listen