Vũ điệu ngoại giao NATO: Đoàn kết hơn trên mặt trận đối đầu Nga và Trung Quốc

July 16, 2023 00:06:14
Vũ điệu ngoại giao NATO: Đoàn kết hơn trên mặt trận đối đầu Nga và Trung Quốc
Thời Sự
Vũ điệu ngoại giao NATO: Đoàn kết hơn trên mặt trận đối đầu Nga và Trung Quốc

Jul 16 2023 | 00:06:14

/

Show Notes

Hoa Kỳ và các đồng minh đã duy trì được sự thống nhất chống lại Nga. Họ có thể làm điều tương tự với Trung Quốc? (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode 0

August 01, 2022 00:06:58
Episode Cover

Châu Âu thất thủ trước vũ khí khí đốt của Nga?

Sự ủng hộ của người dân đối với các chính sách trừng phạt Putin sẽ thay đổi khi giá nhiên liệu tăng cao? (Podcaster:...

Listen

Episode 0

July 03, 2023 00:11:42
Episode Cover

Giáo dục Việt Nam: Công cụ ngu dân và sự bế tắc của chế độ toàn trị

Trừ phi thoát khỏi sự “khủng bố” của đảng cộng sản, giáo dục nước nhà vĩnh viễn không trị dứt được những căn bệnh...

Listen

Episode 0

April 26, 2022 00:20:03
Episode Cover

Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 26 Tháng Tư 2022

Listen