Bài học từ cái chết của nền dân chủ Hong Kong

February 23, 2022 00:09:01
Bài học từ cái chết của nền dân chủ Hong Kong
Thời Sự
Bài học từ cái chết của nền dân chủ Hong Kong
/

Show Notes

Phong trào dân chủ Hong Kong là tấm gương tiêu biểu trong văn hoá tổ chức chính trị. Tuy nhiên, những ngày mà Hong Kong được đánh giá là pháo đài Dân Chủ Tự Do đã và đang dần phai mờ trong ký ức… (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode

September 05, 2022 00:05:32
Episode Cover

Thế nước đang lên!

Du khách và người dân sững sờ chứng kiến cảnh một số đường phố của thành phố Đà Lạt bị ngập nặng sau cơn mưa lớn chiều ngày 1 Tháng Chín.  (Podcaster: Nam Dương) ...

Listen

Episode

March 23, 2022 00:14:29
Episode Cover

Chiến tranh và khổ đau

Putin đã để lại hình ảnh của một nhà độc tài gớm ghiếc như Hitler ngày xưa. Ông đã để lại cuộc chiến tranh mà ngày sau nhân loại luôn nhắc đến như một cuộc xâm lăng hơn là vệ quốc mà ông đã biện minh cho hành động của mình… (Podcaster: Phan Hoàng My) ...

Listen

Episode

March 12, 2022 00:12:23
Episode Cover

Những lời của ông Thích Nhật Từ về Pháp Luân Công

Thượng tọa Thích Nhật Từ không phải thiếu thông tin về Pháp Luân Công mà dẫn đến có những diễn giảng phát biểu không đúng sự thật mà ông đã hữu ý diễn giảng sai bằng việc lặp lại những tuyên truyền giả dối được phát ra từ nhà cầm quyền Trung Quốc… (Podcaster: Nam Dương) ...

Listen