Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 20 Tháng Tư 2022

April 20, 2022 00:23:18
Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 20 Tháng Tư 2022
Thời Sự
Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 20 Tháng Tư 2022
/

Show Notes

Other Episodes

Episode

August 24, 2022 00:07:17
Episode Cover

Twitter trở thành công cụ của tình báo nước ngoài như thế nào?

Twitter dễ bị khai thách bởi tình báo Nga, Trung Quốc và một số nước khác; một người tố cáo (whistleblower) từng là nhân viên cao cấp của mạng xã hội này khẳng định. (Podcaster: Nam Dương) ...

Listen

Episode

June 01, 2022 00:10:52
Episode Cover

Không lực Nga “đánh đấm” như thế nào?

Không thể nói tất cả cuộc oanh kích của Nga đều thất bại. Tuy nhiên, Nga đã trả giá rất lớn với những tổn thất rất lớn. Điều quan trọng rút ra ở đây là Nga đã vạch áo cho người xem lưng không chỉ khả năng thực chiến kém cỏi mà còn những lỗ hổng cực lớn trong thiết bị quân sự của họ… (Podcaster: Nam Dương) ...

Listen

Episode

May 18, 2022 00:06:17
Episode Cover

California nhức đầu với vấn đề người vô gia cư

Trong một cuộc khảo sát do Viện Chính sách Công California thực hiện vào tháng trước, 64% người được hỏi cho biết vô gia cư là một “vấn đề lớn” tại nơi họ sống. Hơn 8 trong 10 người được hỏi cho biết họ “quan tâm ít nhiều” đến hành vi của những người vô gia cư sống trong cộng đồng của họ… (Podcaster: Nam Dương) ...

Listen