Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 21 Tháng Tư 2022

April 21, 2022 00:21:24
Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 21 Tháng Tư 2022
Thời Sự
Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 21 Tháng Tư 2022
/

Show Notes

Other Episodes

Episode

July 10, 2022 00:05:54
Episode Cover

Những điều đặc biệt trong cuộc đời chính khách Shinzo Abe

Con số 2 định mệnh lại lần nữa vận vào cuộc đời cố Thủ tướng Shinzō Abe. Ngày 8 Tháng Bảy, 2022, tiếng súng thứ hai vang lên. (Podcaster: Nam Dương) ...

Listen

Episode

April 20, 2022 00:23:18
Episode Cover

Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 20 Tháng Tư 2022

...

Listen

Episode

March 25, 2022 00:17:03
Episode Cover

Từ chiến tranh Ukraine, lo số phận Việt Nam

Cuộc xâm lược của Vladimir Putin tại Ukraine làm cho dư luận quốc tế nghĩ tới một hành động tương tự của Tập Cận Bình ở Đông Á. Giới phân tích ngày càng nghiêng về khả năng Việt Nam mới là nơi xảy ra cuộc xung đột kế tiếp của thế giới… (Podcaster: Nam Dương) ...

Listen