Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 27 Tháng Tư 2022

April 27, 2022 00:20:40
Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 27 Tháng Tư 2022
Thời Sự
Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 27 Tháng Tư 2022
/

Show Notes

Other Episodes

Episode

April 18, 2022 00:07:29
Episode Cover

Hành trình người Việt tại Mỹ và Lập Pháp Hoa Kỳ

Đọc lại câu chuyện lịch sử để thấy không phải một sớm một chiều hay chỉ riêng với một đời tổng thống nào mới giúp họ tạo dựng nên cuộc sống hiện nay mà đó là cả quá trình trong suốt gần nửa thế kỷ qua… (Podcaster: Nam Dương) ...

Listen

Episode

April 15, 2022 00:22:58
Episode Cover

Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 15 Tháng Tư 2022

...

Listen

Episode

September 09, 2022 00:06:31
Episode Cover

Hồ sơ mật nhà ông Trump: Bộ Tư pháp khó xử

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (Department of Justice – DOJ) đang lâm vào thế khó xử trong cuộc điều tra hành vi vi phạm pháp luật của cựu Tổng thống Donald Trump... (Podcaster: Nam Dương) ...

Listen